European Parliament votes on adoption of ‘Asylum Package’