Fogvatartott Menekültek, Menedékkér?k és Migránsok Nemzetközi Szövetsége

Világszerte több mint száz emberi jogi csoport szövetséget alkotott a migránsok fogvatartása ellen

2006. május 30.

“Miért tartanak itt fogva? Nem vagyok b?nöz?… Rosszabb, mint ha börtönben lennék. Ott legalább tudja az ember, hogy miért és meddig van ott.” Ezek a mondatok fogvatartott menekültekt?l és migránsoktól származnak, akiket csupán azért tartanak fogva, mert beléptek valamely országba, ott maradtak, vagy esetleg engedély nélkül elhagyták azt.

Habár az államoknak joguk van ellen?rizni a határaikat, ez nem egy abszolút jog. Az alapvet? emberi jogok nem korlátozhatók, beleértve azt is, hogy senkit nem lehet önkényesen fogva tartani. A migránsok fogvatartása – bár bizonyos kivételes esetekben megengedhet? – nem csorbíthat alapvet? emberi jogokat, nem használható a menedékhez való hozzáférés korlátozására, és tartama nem lehet ésszer?tlen vagy korlátlan. “Zárt tábor, kitoloncolási központ, repül?téri tranzit zóna… Bárminek hívjuk is ?ket, börtönr?l beszélünk. Lassan, de biztosan sikerült kriminalizálnunk a menedékjog intézményét és a migrációval kapcsolatban félelmet kelteni az emberekben” – mondta Anna Gallagher, a Fogvatartott Menekültek, Menedékkér?k és Migránsok Nemzetközi Szövetségének koordinátora. 

Zambiában a legtöbb menekült nem jogosult elhagyni a számára kijelölt tábort, pedig sokan közülük több mint harminc éve élnek az országban. Azokat, akik mégis elhagyják a tábort, gyakran er?sen túlzsúfolt épületekben, életveszélyes körülmények között tartják fogva. Ausztráliában a bevándorlókat deportálásuk el?tt bírósági felügyelet nélkül korlátlan ideig fogva lehet tartani. Egy elutasított kasmíri menedékkér?t például hét évig tartottak fogva. Ez csak két példája a Szövetség által feltárt fogvatartással kapcsolatos gyakorlatoknak.

Magyarországon a törvény szintén megengedi, hogy egy évig fogva lehessen tartani menedékkér?ket csupán azért, mert engedély nélkül léptek be az országba. Olyan emberek is ülnek itthon rács mögött, akik nem b?nöz?k, viszont otthonukban üldözték, megkínozták ?ket vagy családjukat megölték.

A Szövetség, amely 36 országban gy?jt információt a migránsok fogvatartásáról, megállapította, hogy a kormányok az általuk alkalmazott rossz gyakorlatokat gyakran más országoktól veszik át, és sokszor azzal érvelnek mellettük, hogy más, gazdagabb országok is hasonló politikát folytatnak.

“A kormányok világszerte használják a bevándorlók fogvatartását migrációs mozgások korlátozására és befolyásolására, legtöbbször a közvélemény tudta nélkül. Rengeteg ember sínyl?dik börtönökben vagy börtön-szer? körülmények között, néha korlátlan ideig. Felismertük a nemzetközi összefogás fontosságát az ehhez hasonló önkényes gyakorlatok feltárása és megváltoztatása érdekében” – mondta Gallagher. 

Háttér-információ szerkeszt?knek és újságíróknak

A Szövetséget annak érdekében hozták létre, hogy tájékoztassa a közvéleményt a kormányok fogvatartási politikájáról és el?mozdítsa a fogvatartottak emberi jogainak tiszteletben tartását és magasabb fokú védelmét. A Szövetség szorgalmazza a migránsok fogvatartásának korlátozását, a fogvatartás kevésbé szigorú formáinak alkalmazását, illetve az alternatív lehet?ségek felkutatását. A Szövetség munkacsoportokat hozott létre a fogvatartás elveivel (eljárási biztosítékok és a fogvatartás körülményei), valamint a menekülttáborokban lakók mozgásának korlátozásával kapcsolatos javaslatok tanulmányozására és kidolgozására.

A Szövetségnek jelenleg összesen 36 országból – Európából, a Közel-keletr?l, Afrikából, Ázsiából, Óceániából, a Karib-térségb?l, Észak-Amerikából, Közép- és Dél-Amerikából – több mint száz civil és vallási szervezet, kutató illetve egyén a tagja. 
 
A Szövetség vezet? testülete több, migránsok fogvatartását kifogásoló vezet? nemzetközi civil szervezetet tömörít, melynek többek között tagja az Amnesty International, a Human Rights First, a Human Rights Watch, a Jesuit Refugee Service, a Lutheran Immigration and Refugee Service, a Women’s Commission for Refugee Women and Children, a World Council of Churches és számos nemzeti civil szervezet.

A fogvatartottak nemzetközi szövetsége 2006. június 20-án mutatkozik be az alábbi országokban m?köd? partnerek által szervezett programokkal: Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Mexikó, Kenya, Dél-Afrika, India, Ausztrália, Libanon, Belgium, Spanyolország, Olaszország, Magyarország, Málta, Írország és Svájc.

A Szövetséggel kapcsolatos további tájékoztatás:

Anna Gallagher: [email protected] Tel:  (+34) 947 541 835
Melanie Teff: [email protected] Tel: (+39) 06 6897 7386; (+39) 338 752 2606